Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK


Regulamin
Vademecum Górskiego Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Krakowie tworzy na swoich stronach internetowych Vademecum Górskie - ogólnodostępne forum tworzenia i korzystania z wiedzy o górach.

Zasady tworzenia Vademecum:
 1. Tworzenie ogólnodostępnych haseł będzie realizowane poprzez utworzenie strony internetowej związanej z funkcjonującą stroną www.cotg.pttk.pl z adresem do korespondencji dla zainteresowanych nie tylko korzystaniem, lecz tworzeniem haseł dotyczących wielobranżowej wiedzy o polskich górach.

 2. Hasło może być zgłoszone przez każdego zainteresowanego daną dziedziną wiedzy o górach.

 3. Zgłaszający hasło do Vademecum faktem zgłoszenia jednocześnie akceptuje reguły funkcjonowania Vademecum Górskiego COTG PTTK

 4. Zgłaszający hasło przyjmuje do akceptującej wiadomości iż:
  1. za fakt umieszczenia hasła w Vademecum nie należy się wynagrodzenie w postaci honorarium autorskiego,
  2. hasło pojawi się z podaniem autora,
  3. prawa autorskie w zakresie edycji na nośnikach tradycyjnych lub elektronicznych zostaną przeniesione na COTG PTTK z zachowaniem nazwiska i imienia autora (lub pseudonimu autorskiego),
  4. fakt zgłoszenia hasła nie jest jednoznaczny z obowiązkiem jego publikacji na stronach Vademecum,
  5. zgłoszone hasło będzie przed edycją weryfikowane przez zespół redakcyjny stworzony przez COTG PTTK, którego decyzje będą wvmaterii treści merytorycznej ostateczne i nie muszą być konsultowane z autorem. Nazwisko osoby lub zespołu weryfikującego będzie umieszczone przy haśle,
  6. brak zgody na poprawki wynikłe z prac zespołu redakcyjnego spowoduje wycofanie hasła ze strony.

 5. COTG PTTK ma nadzieję, że wysoki poziom merytoryczny zamieszczonych haseł przyczyni się do wzrostu wiedzy o górach.

 6. COTG PTTK i autorzy Vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem jednak przytoczenia źródła.

Powrót
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <