Wierchy - Oficyna Wydawnicza

OFICYNA WYDAWNICZA "WIERCHY"

W strukturze organizacyjnej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK znajduje się Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, która istnieje od 1992 r.
Oficyna jest wydawcą rocznika „Wierchy”, kwartalnika „Gazeta Górska” i półrocznika „Maćkowa Perć”.
Oficyna ma w swoim dorobku ponad 200 publikacji książkowych. Część z tych publikacji jest recenzowana.
Wśród oferty wydawniczej Oficyny wymienić trzeba serie:
- Pro memoria, poświęcona wybitnym osobom związanym z górami, w ramach której do tej pory ukazało się 7 tomów, a kolejne są w przygotowaniu.
- Kultura ludowa Górali…, w której dotąd ukazało się 8 tomów.
Oficyna wydaje również publikacje pokonferencyjne i posympozjalne (etnograficzne, biograficzne, prawne, z zakresu ochrony przyrody i inne).
Oficyna jest również wydawcą reprintów dawnych górskich wydawnictw: „Pamiętnik TT”, „Huculszczyzna”.

Zestawienia wybranych tytułów publikacji Oficyny Wydawniczej „Wierchy” i ich okładek znajdują się w dołączonych plikach PDF:
- tytuły publikacji
- okładki publikacji

Autorów zapraszamy do współpracy.
Informacje dla autorów.

Księgarniom i nabywcom hurtowym udzielamy rabatów.
Dostępność i cena w zakładce Sklepik COTG


Oficyna Wydawnicza  | Wierchy |  Gazeta Górska |  Maćkowa Perć |  Nowości |
Archiwum Gazety Górskiej |  Strona główna COTG |

NOWOŚCI: zobacz w zakładce NOWOŚCI

KONTAKT:

e-mail: poczta[at]cotg.pttk.pl
(w miejsce [at] wstaw @)
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
fax: 12 421 21 13

Księgarniom i nabywcom hurtowym udzielamy rabatów.
Zamówienia można składać na adres COTG pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.