Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK


Vademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Alberti Adam:

Adam Alberti

Urodził się 14 września 1904 roku w Krakowie. W latach 1910 – 1915 uczył się w szkole im. J. Kochanowskiego w Krakowie, w latach 1915 – 1919 w V Gimnazjum w Krakowie, 1919 – 1923 w Akademii Handlowej też w Krakowie.
1965 r. Zlot przodowników turystyki górskiej na TurbaczuW latach 1923 – 1925 pracownik Banku Małopolskiego, w latach 1928 – 1930 w Fabryce Kamienia w Bonarce, w latach 1930 –1945 w Krakowskiej Gazowni Miejskiej, w latach 1945 – 1948 w Zakładach Gazowniczych Okręgu Wałbrzyskiego na stanowisku dyrektora ds. administracyjnych, w latach 1948 – 1951 na stanowisku dyrektora administracyjno – finansowego Zakładów Gazownictwa Okręgu Zabrzańskiego w Zabrzu.
W roku 1951 rozpoczął pracę w Zarządzie Okręgu PTTK w Krakowie na stanowisku urzędującego wiceprezesa, od 1962 pracował w Krakowskiej Delegaturze Inwestycji ZG PTTK. W 1963 roku rozpoczął pracę w Domu Turysty PTTK w Krakowie, w roku 1970 przeszedł na emeryturę.
Już od 1926 roku działał w Polskim Związku Narciarskim, początkowo w Komisji Turystyki Narciarskiej, później pełniąc funkcję sekretarza Związku i Rady Narciarskiej. W 1939 roku był jednym z czołowych działaczy organizujących FIS w Zakopanem. W 1948 roku współorganizował zimowe mistrzostwa polski w Karpaczu.
Z Tatrzańskim Towarzystwem Narciarzy budował schroniska na Kalatówkach i Lubaniu. W latach 1950 – 1955 członek Zarządu Głównego PTTK, długoletni wiceprezes Zarządu Krakowskiego Okręgu PTTK. Kierownik schroniska im. Władysława Orkana na Turbaczu.
Współorganizator i wieloletni członek Prezydium Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, wreszcie wieloletni członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK. W dniach 7 – 13 luty 1956 roku uczestniczył jako sędzia w XI Zimowych Akademickich Mistrzostwach Świata w Zakopanem.
Będąc pracownikiem programowym Domu Turysty PTTK w Krakowie współtworzył Gabinet Kazimierza Sosnowskiego – miejsce z pamiątkami po tym wielkim animatorze ruchu turystycznego. Współorganizator Międzynarodowych Spływów na Dunajcu.
Zmarł 7 września 1971 roku w Krakowie.

opr. Jerzy Kapłon

COTG PTTK i autorzy vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła i autora.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <