Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK


Vademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Zawada Lanckorońska:

Zawada Lanckorońska

Potężny system dwóch grodów, chociaż zarośnięty lasem, do dziś robi duże wrażenie. Wczesnośredniowieczna (IX-XI wiek) warownia usytuowana jest na trzystumetrowym wzgórzu po lewej stronie Dunajca.Gród właściwy, zwany „Zamczyskiem”, miał powierzchnię około 1,5 ha i dwa pierścienie wałów przekładkowych i wał zaporowy od strony północnej. Powstał na terenie dawnej warowni łużyckiej.
Podgrodzie - „Mieścisko”, o powierzchni majdanu 5,1 ha, otoczone było wałem pojedynczym.W „Zamczysku” znajdowało się do 40 domów, a „Mieścisko” pozostawało niezamieszkane, a w razie zagrożenia było schronieniem dla okolicznej ludności.


Na terenie obu grodzisk prowadzono badania wykopaliskowe przed II wojną światową i w roku 1957, odkryto m.in. srebrne ozdoby i żelazne grzywny, a z kolei odkryte wewnątrz wałów grociki strzał wskazują na agresję jako przyczynę upadku grodu1.
 
Jerzy Kapłon
 
1 Juliusz Marszałek Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach Wydawnictwo Stanisław Kryciński Warszawa 1993 str. 256
 
COTG PTTK i autorzy vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła i autora.
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <