Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK


Vademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Łabowska na Hali schronisko:
Schronisko na Hali Łabowskiej (1061 m n.p.m.)
 
   Pierwszym obiektem noclegowym na Hali Łabowskiej był schron turystyczny otwarty 11 października 1953 r. Zbudowano go z inicjatywy i w przeważającej części czynem społecznym działaczy Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Składał się z kuchni i małego pokoiku, w którym, w prymitywnych warunkach, rozkładano sienniki bezpośrednio na podłodze. Schron usytuowano na fundamentach przedwojennego domku myśliwskiego hrabiego Adama Stadnickiego z Nawojowej.
   Trzeba przypomnieć, że w tych latach schrony na Hali Łabowskiej, Przehybie i Jaworzynie Krynickiej były jedynymi miejscami noclegowymi na terenie od Gorców po Bieszczady.
Wzmagający się ruch turystyczny wymagał dalszej rozbudowy schroniska. W 1958 r. dobudowano dwa pokoje ogrzewane piecami. Poniżej schroniska, pod lasem, wybudowano w 1959 r. budynek gospodarczy (pozwoliło to gospodarzowi schroniska na utrzymywanie bydła, a zarazem urozmaicenie jadłospisu turystów). W rok później wykonano przewiązkę, łączącą dwie sypialnie ze świetlicą i kuchnią. W 1963 r. ocembrowano studnię w lesie i doprowadzono do schroniska wodę.
   W roku następnym dobudowano nową kuchnię i mieszkanie dla gospodarza schroniska. Wreszcie w 1965 r. adaptowano pomieszczenia schroniska na małe pokoje a przed obiektem utwardzono teren. Zainstalowano odgromienie, zakupiono nowe wyposażenie i zadbano o estetyczny wygląd wnętrz.
   Prace przy schronisku wykonywano w dużej części czynem społecznym działaczy Oddziału PTTK „Beskid”, z niestrudzonym prezesem Władysławem Stenderą na czele. Efektem tych poczynań było schronisko coraz większe i wygodniejsze, mogące pomieścić 48 osób zimą i 80 latem, zawsze od pierwszych chwil ulubione przez turystów. Jednakże to stopniowe dobudowywanie odbiło się niestety na jego wyglądzie – z lekkiej, doskonale wkomponowanej w otoczenie bacóweczki stało się budowlą przyciężką, a i jego standard i stan techniczny zaczął odbiegać od przyjętych norm.

   W roku 1973, przy współudziale Okręgowego Zarządu Obiektów Turystycznych w Krakowie, prowadzącego w owym czasie obiekt w umowie dzierżawnej, powstał dokument jego modernizacji i rozbudowy (na bazie istniejącego schroniska) według projektu architekta mgr. inż. Władysława Pawlicy. Wkrótce rozpoczęły się prace budowlane, które przeciągły się tak długo, że schronisko oddano do użytku dopiero 15 sierpnia 1981 r. Od czerwca 1993 r. schronisko jest pod zarządem spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”
   Tradycją schroniska są coroczne zloty turystyczne imienia majora Juliana Zubka „Tatara”, na których członkowie tego oddziału AK spotykają się z uczestnikami zlotu (głównie młodzieżą) i zapoznają ją z historią działań partyzanckich na terenie Beskidu Sądeckiego.
   13 maja 1995 roku schronisku nadano imię Władysława Stendery – wybitnego działacza Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

Gospodarze
   Schron po oddaniu go do użytku był początkowo niezagospodarowany. Przez rok 1954 prowadził go Wojciech Bołoz, a w rok później przejął go Józef Stec, prowadząc go z roczną przerwą, w czasie której obiekt prowadziła Dyl Joanna, do czasu kapitalnego remontu tj. do 31 VIII 1973 r. Po jego odejściu obiektem opiekował się Wacław Kudlik.
Następnie w schronisku gospodarzyli:
Karol Krokowski: V 1980 – XII 1980 i VI 1981 – VII 1981 (dozorowanie podczas remontu)
Ewa Piekarz-Sobczyńska: VIII 1981 – II 1983
Antoni Poręba: III 1983 – II 1993
Irena Tarnawska: III 1993 – X 2001
Dorota Pawłowska i Zbigniew Wardęga: XI 2001 – X 2003
Michał Wałęga: XI 2003 – IX 2005
Mariusz Schabikowski: X 2005 - nadal [2006]

Obecnie 
   Schronisko posiada 58 miejsc noclegowych w pokojach o zróżnicowanej ilości miejsc (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11-osobowy). Schronisko udziela zniżek dla zorganizowanych grup turystycznych oraz nie pobiera opłat noclegowych za psa. Bufet czynny jest w godzinach 8.00 – 20.00, a ciepłe posiłki wydawane są do godziny 19.00. W schronisku prowadzona jest kuchnia w pełni wegetariańska.
Uwaga! W schronisku nie ma prądu. Agregat jest włączany o zmierzchu i „chodzi” do 22.00


opr. Roman Zadora
 
Źródła i literatura:
E. Moskała – Schroniska PTTK w Karpatach Polskich, Warszawa – Kraków 1980
W. Szoska – Schronisko PTTK na Łabowskiej Hali 1953–1986, wydawnictwo Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1986
(waw) [W. A. Wójcik] – Władysław Stendera patronem schroniska na Łabowskiej Hali, „Wierchy” 61: 1996, s. 185
W. A. Wójcik – Władysław Jan Antoni Stendera (biogram) „Wierchy” 69: 2003 (w druku)
Informacje Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
Strona internetowa schroniska – http://halalabowska.pttk.pl/
 
 
COTG PTTK i autorzy vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła i autora.

 

  
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <